Government License #5406

Riaz ul Jannah | Masjid E Nabvi | Madinah Munawwarah | Medinah Ziyarat | Umrah 2022

Riaz ul Jannah | Masjid E Nabvi | Madinah Munawwarah | Medinah Ziyarat | Umrah 2022

Hazrat Muhammad (SAW) ne farmaya: Mere ghar or mere minber key darmiyaan jannat key baghoon me se ek bagh hey or mera minber hozey kosar (mtlb kosar) pr hey. (sahih al-Bukhari 1196)

Is video main hum apko Riaz Ul Jannah k bare main mukammal bataenge aur yeh b btaenge k wahan Namaz kaise ada ki jasakti hai.

#umrah2022 #umrah #umrahpackages #medinah #ziyarat

Add a Comment

Your email address will not be published.